Upisi djece pedagoške 2019./2020. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisalo je 8. travnja 2019. godine Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Rijeka u pedagoškoj 2019./2020. godini prema kojem se:

a)  Zahtjevi za nastavak korištenja usluga (dosadašnji korisnici usluga) podnose se:
od 11. do 17. travnja 2019. g. od 12:00 do 18:00 sati

b)  Prijave za upis djece (novoprijavljeni) podnose se:
od 6. do 10. svibnja 2019. g. od 12:00 do 18:00 sati

 

Prijave za upis mogu se podnijeti u dva odabrana Centra predškolskog odgoja.

 

►  Pravilno podnošenje zahtjeva odnosno prijave podrazumijeva

1.  podnošenje svih potrebnih dokaza navedenih u Odluci u upisu te

2. ispunjavanje:

Za upis djeteta u skupinu namijenjenu djeci pripadnika talijanske nacionalne manjine, uz ostalu dokumentaciju potrebno je priložiti ispunjenu i potpisanu izjavu o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini.

Gore navedenu dokumentaciju moguće je preuzeti u Centru predškolskog odgoja ili se ista može ispisati s ove internetske stranice.

 

Dodatne informacije zatražite u sjedištu Centra predškolskog odgoja u kojem se nalazi vrtić u koji želite upisati dijete.

 

E-upisi (mogućnost podnošenja e-prijave biti će otvorena od 6. svibnja 2019. s početkom od 12 sati do zaključno 10. svibnja 2019. do 18 sati)

Rezultati upisa