Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka u pedagoškoj 2020./2021. godini

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka u pedagoškoj 2020./2021. godini prikupljaju se u razdoblju od 1. do 5. lipnja 2020. godine.

Potrebna dokumentacija:

  1. Ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga (u dva primjerka)
  2. Ispunjen obrazac izjave o prebivalištu i članovima kućanstva
  3. Potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (tzv. e-radna knjižica, ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete zaposlenog/ih roditelja
  4. Izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva)
  5. Potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnju prijavu poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak od mirovine za umirovljenika ili ugovor o radu/potvrdu za dijete roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu
  6. Potvrdu HZZ-a ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva) za dijete nezaposlenog/ih roditelja.

Cijena se formira sukladno dostavljenoj dokumentaciji.

Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa.

 

  • U slučaju da roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program ili program namijenjen pripadnicima talijanske nacionalne manjine), potrebno je zahtjevu priložiti ispunjen i potpisan ugovor, odnosno izjavu o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini (u dva primjerka).

Izjava o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini
Ugovor - Program ranog učenja engleskog jezika
Ugovor - Program ranog učenja talijanskog jezika
Ugovor - Program obogaćen specifičnim sadržajima sporta

 

  • Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz Centra u Centar ili premještaj iz Dječjeg vrtića Rijeka u drugu gradsku predškolsku ustanovu ili iz druge gradske predškolske ustanove želi premještaj u Dječji vrtić Rijeka, u obvezi je uz zahtjev za nastavak korištenja usluga podnijeti i zahtjev za premještaj u svom matičnom Centru odnosno ustanovi. Djetetu će se premještaj omogućiti ukoliko za to postoje uvjeti.

 

  • Zahtjev za nastavak moguće je predati:

Molimo roditelje da u najvećoj mogućoj mjeri koriste mogućnost predaje zahtjeva putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.

Ukoliko se ipak odlučite za osobni dolazak, molimo da svu dokumentaciju donesete kompletiranu što podrazumijeva izlistane i ispunjene obrasce.

U prostorima vrtića do daljnjeg nije dopušteno zadržavanje.

 

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga objavit će se na oglasnim pločama vrtića od 15. do 20. lipnja.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

Roditelji su dužni do trenutka predaje Zahtjeva za nastavak korištenja usluga podmiriti sva dugovanja koja imaju prema Dječjem vrtiću Rijeka te će u suprotnom, dijete na koje se zahtjev odnosi, biti ispisano iz vrtića.