Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka u pedagoškoj 2021./2022. godini

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka u pedagoškoj 2021./2022. godini prikupljaju se u razdoblju od 17. do 21. svibnja 2021. godine.

Potrebna dokumentacija:

 1. Ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga 
 2. Ispunjen obrazac izjave o prebivalištu i članovima kućanstva
 3. Potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (tzv. e-radna knjižica, ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete zaposlenog/ih roditelja
 4. Izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva)
 5. Potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnju prijavu poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak od mirovine za umirovljenika ili ugovor o radu/potvrdu za dijete roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu
 6. Potvrdu HZZ-a ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva) za dijete nezaposlenog/ih roditelja.

Cijena se formira sukladno dostavljenoj dokumentaciji.

Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa.

 

 • U slučaju da roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program ili program namijenjen pripadnicima talijanske nacionalne manjine), potrebno je zahtjevu priložiti ispunjen i potpisan ugovor, odnosno izjavu o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini (u dva primjerka).
 
 • Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz Centra u Centar ili premještaj iz Dječjeg vrtića Rijeka u drugu gradsku predškolsku ustanovu ili iz druge gradske predškolske ustanove želi premještaj u Dječji vrtić Rijeka, u obvezi je u CPO/gradsku predškolsku ustanovu u koju želi premjestiti dijete uz zahtjev za nastavak korištenja usluga podnijeti i zahtjev za premještaj (te ostalu upisnu dokumentaciju). Djetetu će se premještaj omogućiti ukoliko za to postoje uvjeti. U slučaju prijelaza djeteta iz jedne gradske predškolske ustanove u drugu, roditelji su dužni prije ispisa djeteta (do konca pedagoške godine) podmiriti sva dugovanja, o namjeri ispisa obavijestiti odgojitelja te potpisati ispisnicu najkasnije dan prije namjeravanog prekida korištenja usluga.

 

 • Zahtjev za nastavak moguće je predati:
  • putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke 
  • elektroničkom poštom na adresu sjedišta centra predškolskog odgoja (CPO-a)
  • preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta centra predškolskog odgoja (CPO-a)
DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
CPO Sjedište CPO-a Adresa Adresa e-pošte Telefon
Maestral PPO* Maestral Kozala 47/a maestral@rivrtici.hr 514-395
Potok PPO Potok Josipa Završnika 3 potok@rivrtici.hr 211-201
Turnić PPO Mavrica Mihovilići 33 turnic@rivrtici.hr 445-431
Zamet PPO Zamet Bože Vidasa 12/a zamet@rivrtici.hr 261-588

*PPO - podcentar predškolskog odgoja

Podnošenje Zahtjeva s potpunom dokumentacijom podrazumijeva dostavljanje popunjenih obrazaca i prilaganje potrebnih dokaza o navedenim činjenicama.

Roditelji su dužni do trenutka dostave Zahtjeva podmiriti sva svoja dugovanja prema Dječjem vrtiću Rijeka kako bi Zahtjev mogao biti pozitivno riješen!

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga Vrtića bit će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri brojčane oznake urudžbenog broja Zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a od 1. do 6. lipnja 2021. godine.

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj 2021./2022. pedagoškoj godini.

RASPORED DJECE KOJA NASTAVLJAJU S KORIŠTENJEM USLUGA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

 

CPO Maestral

CPO Potok

CPO Turnić

CPO Zamet