Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka u pedagoškoj 2022./2023. godini

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka u pedagoškoj 2022./2023. godini prikupljat će se u razdoblju od 14. do 18. ožujka 2022. godine.

 

Potrebna dokumentacija:

  1. ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga 
  2. ispunjen obrazac izjave o prebivalištu i članovima kućanstva
  3. potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (tzv. e-radna knjižica, ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete zaposlenog/ih roditelja
  4. izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva)
  5. potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnju prijavu poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak od mirovine za umirovljenika ili ugovor o radu/potvrdu za dijete roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu
  6. potvrdu HZZ-a ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva) za dijete nezaposlenog/ih roditelja
  7. presliku cijepne iskaznice djeteta, sukladno točki III. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02, 55/06 i 121/07).

Cijena se formira sukladno dostavljenoj dokumentaciji.

Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa.

 

U slučaju da roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program), naknadno će s ustanovom sklopiti novi ugovor. 

Ukoliko roditelj mijenja program na način da dijete prelazi u program namijenjen pripadnicima talijanske manjine, potrebno je da uz zahtjev priloži izjavu o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini.

Izjava o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jednog CPO-a (Centra predškolskog odgoja) u drugi CPO, u obvezi je u CPO u koji želi da dijete bude premješteno, uz zahtjev za nastavak korištenja usluga, podnijeti i zahtjev za premještaj te ostalu upisnu dokumentaciju. Djetetu će se premještaj omogućiti ukoliko za to postoje uvjeti.

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jedne ustanove u drugu, odnosno iz Dječjeg vrtića More ili Dječjeg vrtića Sušak u Dječji vrtić Rijeka i obrnuto, potrebno je pristupiti redovitim upisima koji će se održati u razdoblju od 7. do 15. travnja 2022. godine.

 

Zahtjev za nastavak moguće je predati:

  • putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke 
  • elektroničkom poštom na adresu sjedišta Centra predškolskog odgoja (CPO-a)
  • preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Centra predškolskog odgoja (CPO-a)

 

CPO

Sjedište CPO-a

Adresa

Adresa e-pošte

Telefon

Maestral

PPO* Maestral

Kozala 47/a

maestral@rivrtici.hr

514-395

Potok

PPO Potok

Josipa Završnika 3

potok@rivrtici.hr

211-201

Turnić

PPO Mavrica

Mihovilići 33

turnic@rivrtici.hr

445-431

Zamet

PPO Zamet

Bože Vidasa 12/a

zamet@rivrtici.hr

261-588

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA

 

*PPO - podcentar predškolskog odgoja

 

Podnošenje Zahtjeva s potpunom dokumentacijom podrazumijeva dostavljanje popunjenih obrazaca i prilaganje potrebnih dokaza o navedenim činjenicama.

Roditelji su dužni do trenutka dostave Zahtjeva podmiriti sva svoja dugovanja prema Dječjem vrtiću Rijeka kako bi Zahtjev mogao biti pozitivno riješen!

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga vrtića bit će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri brojčane oznake urudžbenog broja Zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a od 29. ožujka do 5. travnja 2022. godine.

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj 2022./2023. pedagoškoj godini.

 

 

RASPORED DJECE KOJA NASTAVLJAJU S KORIŠTENJEM USLUGA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU:

1. CPO Zamet - raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga  u pedagoškoj 2022./2023. godini

2. CPO Potok - raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga  u pedagoškoj 2022./2023. godini

3. CPO Turnić - raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga  u pedagoškoj 2022./2023. godini

4. CPO Maestral - raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga  u pedagoškoj 2022./2023. godini