Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka u pedagoškoj 2023./2024. godini

Poštovani roditelji,

u nastavku objavljujemo rasporede djece koja nastavljaju s korištenjem usluga Dječjeg vrtića Rijeka u pedagoškoj 2023./2024. godini po Centrima predškolskog odgoja:
 

1. CPO Zamet - raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga 

2. CPO Potok - raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga 

3.  CPO Turnić - raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga 

4. CPO Maestral - raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga 

 

___________________________________________

 

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka u pedagoškoj 2023./2024. godini zaprimat će se u razdoblju

 od 13. ožujka (od 8,00 sati) do 17. ožujka 2023. godine (do 16,00 sati).

 

Zahtjev za nastavak korištenja usluga predaje se putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke.

(Upute za korištenje Informacijskog sustava Grada Rijeke)

 

 

Poštovani roditelji,

ukoliko ste prethodnih godina putem Informacijskog servisa Grada Rijeke predavali prijavu za upis ili zahtjev za nastavak korištenja usluga, obrazac zahtjeva za CPO u kojeg je Vaše dijete upisano bit će Vam vidljiv u rubrici „Vaši obrasci (započeti s ispunjavanjem ili poslani)“.

Unutar zahtjeva koji se prikazuje potrebno je odabrati zelenom bojom označen „novi obrazac“ i ispuniti ga.

 

 

  • Obavezna dokumentacija:

1. ispunjen obrazac zahtjeva za nastavak korištenja usluga za odabrani centar predškolskog odgoja:  

  • CPO Maestral
  • CPO Potok
  • CPO Turnić
  • CPO Zamet 

Napomena: Obrazac zahtjeva će biti integriran u Informacijski sustav Grada Rijeke te vidljiv u roku određenom za njegovu predaju i neće ga biti potrebno preuzimati sa stranica vrtića.

2. ispunjen obrazac izjave o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva

3. potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete zaposlenog/ih roditelja

4. izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva).

       

Cijena se formira sukladno dostavljenoj dokumentaciji. Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg iznosa utvrđenog Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/21).

 

  • Za ostvarivanje prava na smanjenje mjesečnog sudjelovanja u punoj cijeni usluga, potrebno je priložiti:

5. potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnju prijavu poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak od mirovine za umirovljenika ili ugovor o radu/potvrdu za dijete roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu

6. potvrdu HZZ-a ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva) za dijete nezaposlenog/ih roditelja.

 

U slučaju da roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program), naknadno će s ustanovom sklopiti novi ugovor. 

Ukoliko roditelj mijenja program na način da dijete prelazi u program namijenjen pripadnicima talijanske manjine, potrebno je uz zahtjev priložiti izjavu o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jednog CPO-a u drugi CPO, u obvezi je u CPO u koji želi da dijete bude premješteno, uz zahtjev za nastavak korištenja usluga, podnijeti i zahtjev za premještaj u drugi centar predškolskog odgoja (CPO) te ostalu upisnu dokumentaciju. Djetetu će se premještaj omogućiti ukoliko za to postoje uvjeti.

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jedne ustanove u drugu, odnosno iz Dječjeg vrtića More ili Dječjeg vrtića Sušak u Dječji vrtić Rijeka i obrnuto, potrebno je pristupiti redovitim upisima u tim ustanovama.

 

Podnošenje Zahtjeva s potpunom dokumentacijom podrazumijeva dostavljanje popunjenih obrazaca i prilaganje potrebnih dokaza o navedenim činjenicama.

Roditelji su dužni do trenutka dostave Zahtjeva podmiriti sva svoja dugovanja prema Dječjem vrtiću Rijeka, kako bi Zahtjev mogao biti pozitivno riješen!

Samo iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke, zahtjev te svu potrebnu dokumentaciju može predati osobno u podcentru predškolskog odgoja u kojem se nalazi sjedište CPO-a:

 

CPO

Sjedište CPO-a

Adresa

Telefon

Maestral

PPO Maestral

Kozala 47/a

514-395

Potok

PPO Potok

Josipa Završnika 3

211-201

Turnić

PPO Mavrica

Mihovilići 33

445-431

Zamet

PPO Zamet

Bože Vidasa 12/a

261-588

 

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga vrtića bit će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri brojčane oznake urudžbenog broja Zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a od 3. do 7. travnja 2023. godine.

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj 2023./2024. pedagoškoj godini. Ustanova zadržava pravo izmjene ponuđenih odgojno-obrazovnih programa i lokacija njihova provođenja s obzirom na broj djece prijavljene za određeni program, primjenu pedagoških standarda, racionalnu organizaciju djelatnosti i slično.