E-upisi

Predaja zahtjeva i upis djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2020./2021. godinu moguće je putem elektroničke prijave roditelja u Informacijskom servisu Grada Rijeke.

 

Zahtjevi će se zaprimati u razdoblju od 1. lipnja u 12:00 sati do 5. lipnja u 18:00 sati.

 

Prijave će se zaprimati u razdoblju od 15. lipnja u 12:00 sati do 19. lipnja u 18:00 sati.

 

 

Upute korisnicima za ispunjavanje online obrazaca Informacijskog servisa Grada Rijeke