E-upisi

Predaja zahtjeva i upis djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2022./2023. godinu moguće je putem elektroničke prijave roditelja u Informacijskom servisu Grada Rijeke.

 

Zahtjevi će se zaprimati u razdoblju od 14. ožujka u 8:00 sati do 18. ožujka 2022. u 16:00 sati.

 

 

Upute korisnicima za ispunjavanje online obrazaca Informacijskog servisa Grada Rijeke