E-upisi

Predaja zahtjeva i upis djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2021./2022. godinu moguće je putem elektroničke prijave roditelja u Informacijskom servisu Grada Rijeke.

 

Zahtjevi će se zaprimati u razdoblju od 17. svibnja u 8:00 sati do 21. svibnja u 16:00 sati.

 

Upute korisnicima za ispunjavanje online obrazaca Informacijskog servisa Grada Rijeke