Upravljanje

Dječjim vrtićem Rijeka upravlja Upravno vijeće dok je ravnatelj poslovodni i stručni voditelj ustanove.

Stručna tijela Dječjeg vrtića Rijeka su Stručno vijeće i Odgojiteljsko vijeće.

Dječji vrtić Rijeka imenovan je Vježbaonicom za praktično osposobljavanje studenata za rad s djecom rane i predškolske dobi.

Temeljni akt Dječjeg vrtića Rijeka je Statut Dječjeg vrtića Rijeka.