Zdravlje djeteta

Mjere zdravstvene zaštite djece u Dječjem vrtiću Rijeka provode se prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima.

Mjere zdravstvene zaštite djece se provode:

 • uvidom u liječničke potvrde prilikom upisa u dječji vrtić, provođenjem individualnih razgovora s roditeljima
 • antropometrijskim mjerenjem tjelesne težine i visine djece
 • preventivnim postupcima u cilju sprječavanja bolesti i ozljeda
 • praćenjem pobola djece, poduzimanjem protuepidemijskih mjera u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo i pedijatrima
 • pružanjem prve pomoći kod nastanka ozljeda djece
 • zdravstvenim odgojem djece, roditelja, odgojitelja i ostalih djelatnika, glede usklađivanja odgojnih postupaka
 • unapređenjem oralnog zdravlja djece u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, stomatolozima i studentima dentalne medicine

Procijepljenost djeteta

 

Mjere pravilne prehrane djece se provode:

 • planiranjem prehrane za djecu starosti od 6 -12 mjeseci i djecu od navršene godine dana do polaska u školu
 • izmjenom jelovnika dva puta godišnje (proljeće -  ljeto, jesen - zima) pri čemu se pridaje važnost izboru sezonskih namirnica,
 • prilagođavanjem jelovnika za djecu s posebnim potrebama u prehrani (alergije, intolerancija na hranu, celijakija, dijabetes i sl.)
 • praćenjem energetskih i prehrambenih potreba djece u dječjem vrtiću
 • ispitivanjem mikrobiološke ispravnosti hrane, čistoće pribora i prostora vrtića gdje se priprema i poslužuje hrana namijenjena djeci
 • implementacijom HACCP sustava u sve kuhinje, uz redoviti nadzor i edukaciju osoblja.

Pranje posteljine koju djeca koriste obavlja se u praonici Dječjeg vrtića Rijeka.
Provjetravanje prostorija i osiguravanje optimalnih mikroklimatskih uvjeta vrše odgojitelji odgojnih skupina i zdravstvena voditeljica.
Redovito se provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.