Financijsko poslovanje

2022. godina

1. Financijski plan

1. Rebalans Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka (Opći dio - strojno čitljiv i ovjereni dokument te Plan rashoda i izdataka - strojno čitljiv i ovjereni dokument)

 

2021. godina

1. Financijski plan

Rebalans financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - prosinac 2021.

Bilješke 2021.

Obrasci 2021. 1.dio

Obrasci 2021. 2. dio

2020. godina

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Rijeka objavljuju se sljedeći dokumenti:

1. Financijsko izvješće

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Rijeka za 2020. godinu

2. Financijski plan

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka za razdoblje 2021. - 2023.

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka za razdoblje 2020. - 2022.

Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Rebalans financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2020. - 2022.

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

 

2019. godina

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Rijeka objavljuju se sljedeći dokumenti:

1. Financijsko izvješće

Financijsko izvješće - obrasci

Bilješke uz Financijsko izvješće

2. Financijski plan

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021. godina

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

 

2018. godina

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Rijeka objavljuju se sljedeći dokumenti:

1. Financijsko izvješće:

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2018. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018. godinu

Obrasci

2. Financijski plan:

Financijski plan za razdoblje 2018.- 2020. godine

Plan prihoda i primitaka za razdoblje 2018.-2020. godine

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. godine

 

2017. godina

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Rijeka objavljuju se sljedeći dokumenti:

1. Financijsko izvješće:

2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine