Financijsko poslovanje

2017. godina

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Rijeka objavljuju se sljedeći dokumenti:

1. Financijsko izvješće:

2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

 

2016. godina

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Rijeka objavljuju se sljedeći dokumenti:

1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće: