Zaštita osobnih podataka

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe.

Roditeljima će se nakon upisa djeteta ponuditi obrazac Privole za prikupljanje/obradu/objavu osobnih podataka djeteta putem kojeg roditelj samostalno odlučuje za kakvo prikupljanje odnosno obradu ili objavu podataka svojeg djeteta je suglasan.
Tijekom pedagoške godine, roditelju se mogu ponuditi na potpis privole koje se odnose na specifične slučajeve te i u ovom slučaju roditelj samostalno donosi odluku o svojoj suglasnosti na prikupljanje, obradu ili objavu osobnih podataka svojeg djeteta.

Nadzor nad primjenom Uredbe vrši Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr) sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.