Općenito

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove, koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području grada Rijeke.

Rad Dječjeg vrtića Rijeka se temelji na humanističko-razvojnoj koncepciji predškolskog odgoja, kojom se stvaraju uvjeti boljeg i kvalitetnijeg življenja djece u kontekstu ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Osobito smo ponosni što smo:

  • prvi u Hrvatskoj uveli odgojno-obrazovni rad s hospitaliziranom djecom – „vrtić u bolnici” (od 1952. godine)
  • prvi u Hrvatskoj prepoznali potrebe roditelja i uveli smjenski rad vrtića (prije 25 godina)
  • među prvima uveli posebne programe za djecu s teškoćama (od 1976. za djecu s cerebralnom paralizom, od 1991. za djecu s intelektualnim teškoćama, od 1992. za djecu s poremećajima iz spektra autizma)
  • među prvima uveli zdravu prehranu u vrtiću uz kontinuiranu kontrolu nutritivnih i energetskih vrijednosti obroka
  • među prvima kreirali, razvijali i provodili program rada s roditeljima „Rastimo zajedno” (od 2008.)
  • Vježbaonica za praktično osposobljavanje studenata predškolskog odgoja (od 1971. godine).

Dječji vrtić Rijeka u svom sastavu ima četri centra predškolskog odgoja, odnosno 23 podcentra predškolskog odgoja, a svoju djelatnost ostvaruje i u KBC Rijeka, lokalitetu Kantrida. Na svim se ovim lokacijama provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Centri predškolskog odgoja su:

  1. CENTAR MAESTRAL
  2. CENTAR POTOK
  3. CENTAR TURNIĆ
  4. CENTAR ZAMET

Pravni, administrativni i računovodstveni poslovi obavljaju se u okviru jedinstvene uprave.