Upisi u Program predškole

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE

U PEDAGOŠKOJ 2023./2024. GODINI

(za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja)

 

Javni poziv za upis djece u obvezni program predškole kojeg je objavio Grad Rijeka možete pronaći na sljedećoj poveznici.

 

Prijave za upis djece u Program predškole podnose se u razdoblju od 8. do 12. siječnja 2024. (od ponedjeljka do petka) putem elektroničke prijave dostupne na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Rijeka.

Informacijski servis Grada Rijeke - upute za korištenje

E-upisi u Program predškole

 

Uz elektroničku prijavu, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. presliku izvatka iz matice rođenih djeteta ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  2. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja prijave),
  3. popunjeni upitnik za roditelje djeteta obveznika predškole,
  4. nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara (za dijete s teškoćama).

 

U slučaju poteškoća s podnošenjem elektroničke prijave, možete nas kontaktirati na sljedeće e-mail adrese i brojeve telefona:

 

U Program predškole prijavljuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2018. godine.

Obveznik predškole upisuje Program predškole u dječjem vrtiću najbližem njegovom mjestu stanovanja.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Dječji vrtić izdat će potvrdu o završenom Programu predškole radi upisa djeteta u osnovnu školu.