Upisi u Program predškole

Dječji vrtić Rijeka će pedagoške 2019./2020. godine provoditi Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu, odnosno rođena su do 31. ožujka 2014. godine.

Prijave za upis djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Rijeka zaprimat će se od 13. do 17. siječnja 2020. godine, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, a utorkom od 9,00 do 12,00 sati i od 15,00 do 18,00 sati.

Prijave za upis podnose se na prijavnici uz prilaganje potrebnih dokumenata:

  1. Popunjeni upitnik za roditelje/skrbnike/udomitelje djece polaznika Programa predškole,
  2. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  3. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave,
  4. Za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara

Upis u Program predškole uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolest iz Programa obveznog cijepljenja s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Lista upisane djece objavljuje se na oglasnim pločama CPO-a.

Roditeljski sastanak održat će se 30. siječnja 2020. godine u 17,00 sati.

Program predškole započet će s provedbom 3. veljače 2020. godine i trajati do 29. svibnja 2020. godine.

 

Javni poziv za upis u obvezni Program predškole

Poziv za upis u Predškolu djece romske nacionalne manjine

Prijava za upis djeteta u Program predškole

Upitnik za roditelje