Upisi u Program predškole

Dječji vrtić Rijeka će pedagoške 2017./2018. godine provoditi program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu, odnosno rođena su do 31. ožujka 2012. godine.

Prijave za upis djece u program predškole u Dječjem vrtiću Rijeka zaprimat će se od 8. do 12. siječnja 2018. godine (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 12,00 do 16,00 sati (utorkom do 18,00 sati). Prijave za upis podnose se na prijavnici u izabrani Centar predškolskog odgoja, sukladno podacima navedenim u Javnom pozivu.

Program predškole započet će s provedbom 1. veljače 2018. godine i trajati do 30. svibnja 2018. godine.

 

Javni poziv za upis u obvezni program predškole

Poziv za upis u predškolu djece romske nacionalne manjine

Prijava za upis djeteta u program predškole

Upitnik za roditelje