Program predškole

Dječji vrtić Rijeka će pedagoške 2018./2019. godine provoditi program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu, odnosno rođena su do 31. ožujka 2013. godine.

Prijave za upis djece u program predškole u Dječjem vrtiću Rijeka zaprimat će se od 7. do 11. siječnja 2019. godine (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 9,00 do 12,00 sati (utorkom od 9,00 do 12,00 sati i od 15,00 do 18,00 sati). Prijave za upis podnose se na prijavnici sukladno podacima navedenim u Javnom pozivu.

Program predškole započet će s provedbom 1. veljače 2019. godine i trajati do 31. svibnja 2019. godine.

 

Javni poziv za upis u obvezni program predškole

Poziv za upis u predškolu djece romske nacionalne manjine

Prijava za upis djeteta u program predškole

Upitnik za roditelje