Redovni upisi

Dječji vrtić Rijeka kao javnu ovlast obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

  Upis djece u Dječji vrtić Rijeka provodi se sukladno sljedećim propisima:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
  2. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13)
  3. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/15)
    Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg crtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/18)
    Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)
  4. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka
  5. Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku godinu 2019./2020.
  6. Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2019./2020. godinu

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka.

 

Roditelji imaju mogućnost podnijeti prijavu za upis djeteta u sva tri vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka: Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More.

Upisi djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2019./2020. godinu

Upisi djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu (vrtići Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko i Pčelice)

Upisi djece u Dječji vrtić More za pedagošku 2019./2020. godinu (vrtići Đurđice, Bulevard, Kvarner, Delfin i Vidrice)