Redovni upisi

Informacija o slobodnim mjestima u vrtićkim programima Dječjeg vrtića Rijeka

 

CPO

PPO

Program

Broj slobodnih mjesta

Ukupno za CPO

Ukupno za

Dječji vrtić Rijeka

 

Maestral

Gabbiano

Redoviti cjelodnevni program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – vrtić

 

4

4

13

Potok

Mlaka

Redoviti cjelodnevni program – vrtić

 

2

9

Potok

Redoviti cjelodnevni program – vrtić

 

1

Redoviti cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika – vrtić

 

2

Topolino

Redoviti cjelodnevni program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – vrtić

4

 

 

Poštovani roditelji, 

Grad Rijeka osnivač je još dvije ustanove predškolskog odgoja pored Dječjeg vrtića Rijeka te, ukoliko ste zainteresirani, informacije o slobodnim mjestima u navedenim ustanovama možete pronaći na sljedećim poveznicama:

- Dječji vrtić Sušak,

- Dječji vrtić More.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani roditelji,

Odlukom o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/21; u daljnjem tekstu: Odluka),  propisani su uvjeti, način i postupak te kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Rijeke.

Sukladno članku 5. stavku 1. podstavku 3. Odluke to pravo se ostvaruje kada dijete nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, radi ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog starosne dobi djeteta nije upisano u nijednu predškolsku ustanovu koja djeluje na području grada Rijeke, a koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19,13/19, 20/19 i 12/21).

Radi izdavanja odgovarajuće potvrde od strane Dječjeg vrtića Rijeka, molimo Vas da ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac zahtjeva za izdavanje potvrda i mišljenja pošaljete na e-mail adresu CPO-a koji ste odabrali u Prijavi za upis:

zamet@rivrtici.hr

potok@rivrtici.hr

turnic@rivrtici.hr

maestral@rivrtici.hr

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objava Liste s konačnim rezultatima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu

 

Listu s konačnim rezultatima upisa u pedagošku 2023./2024. godinu u Dječji vrtić Rijeka možete pogledati ovdje

Molimo Vas da nas obavijestite o odustanku od upisa Vašeg djeteta u Dječji vrtić Rijeka (ukoliko je Vaše dijete upisano u neku drugu ustanovu) i zaključno do 7. lipnja 2023. do 16 sati odjavite dijete s liste upisane, odnosno neupisane djece, kako bi se lista ažurirala sukladno realnim potrebama, a ostaloj djeci omogućio što skoriji upis. Odjava se vrši potpisivanjem izjave o odustajanju koja se dostavlja na e-mail adresu CPO-a u koji je dijete upisano:

zamet@rivrtici.hr

potok@rivrtici.hr

turnic@rivrtici.hr

maestral@rivrtici.hr

O b a v i j e s t

Lista s konačnim rezultatima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu objavljena je 1. lipnja 2023. nakon čega su na razini grada (Dječji vrtić More, Dječji vrtić Rijeka i Dječji vrtić Sušak) utvrđeni „pročišćeni“ podaci u odnosu na dvostruke i trostruke prijave djece za jaslice/vrtić za novu pedagošku 2023./2024. godinu. Zbirnim podacima na razini grada došlo se tako do stvarnog broja upisane i neupisane djece u ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka.

Ističemo kako je točkom 3. Konačnih rezultata upisa utvrđen popis djece koja ne ostvaruju formalni uvjet upisa. Naime, upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja, sve sukladno članku 5. Pravilnika, a vezano uz odredbe  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima. Isto tako, predmetnom točkom utvrđena su i djeca koja nemaju odgovarajuću dob za traženi program, sve sukladno članku 12. Pravilnika koji određuje da Prijava koja ne ispunjava uvjete iz članka 10. Pravilnika, ne ostvaruje formalne uvjete upisa.

Formalni uvjet upisa ne ostvaruju ni prijave pod točkom 3.2. kojima nije moguće utvrditi prednost pri upisu, prebivalište, identifikaciju osoba, broj bodova i drugi razlozi (članak 15. i 16. Pravilnika). Naime, s obzirom na važnost podataka koje roditelj, iako pozivan da to učini, nije dokazao, a koji su istovremeni najosnovniji i najbitniji za ostvarivanje prava na upis i utvrđivanje reda prvenstva te imajući u vidu da je na samoj prijavi za upis bila navedena dokumentacija bez koje se prijava ne razmatra, nije bilo moguće utvrditi broj bodova, a s tim u vezi ni red prvenstva. 

Točka 4. Konačnih rezultata upisa utvrđuje popis djece čije su prijave nepravodobne te se temeljem članka 12. Pravilnika ne razmatraju.

Konačni se rezultati upisa zaključuju danom donošenja sukladno članku 24. i 28. Pravilnika. Naknadne promjene okolnosti, statusa roditelja odnosno činjenica kojima se ostvaruje prednost pri upisu, ne utječu na Listu s konačnim rezultatima upisa. Vrednuje se i uvažava samo ona dokumentacija s dokazima zaprimljenim u upisnom roku.

 

Poštovani roditelji,

pozivamo Vas na sastanke za roditelje novoupisane djece u vrtićke i jasličke programe Dječjeg vrtića Rijeka - sve informacije dostupne su u nastavku:

CPO Maestral - Poziv na sastanak za roditelje novoupisane djece

CPO Potok - Poziv na sastanak za roditelje novoupisane djece

CPO Turnić - Poziv na sastanak za roditelje novoupisane djece

CPO Zamet - Poziv na sastanak za roditelje novoupisane djece

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu

 

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2023./2024. godinu u Dječji vrtić Rijeka možete pogledati ovdje 

Roditelj ima pravo prigovora na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje prigovora je od 16. do 18. svibnja 2023. godine.

Podnositelj prijave za upis djeteta u Dječji vrtić Rijeka ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od tri (3) dana, računajući od dana njene objave. 
Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Rijeka, a putem Povjerenstva za provedbu upisa. 
Prigovor se dostavlja Povjerenstvu za provedbu upisa putem elektroničke pošte na e-mail adresu:

zamet@rivrtici.hr
potok@rivrtici.hr
turnic@rivrtici.hr
maestral@rivrtici.hr

Roditelj koji odustaje od upisa u Dječji vrtić Rijeka dužan se o tome pisano očitovati potpisivanjem izjave o odustajanju u razdoblju koje je predviđeno za podnošenje prigovora.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 1. lipnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a .

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani roditelji,

Dječji vrtić Rijeka objavljuje Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu.

 

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Rijeka u pedagoškoj 2023./2024. godini 

podnosit će se u razdoblju

 od 17. travnja (od 8,00 sati) do 21. travnja 2023. godine (do 16,00 sati).

 

Napomena: Temeljem Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu u Prijavi za upis djeteta u Dječji vrtić Rijeka koja je integrirana u e-obrazac Informacijskog servisa Grada Rijeke roditelj ima mogućnost odabrati jedan program u određenom podcentru predškolskog odgoja (PPO-u)/centru predškolskog odgoja (CPO-u).

Prijave za upis djece predaju se putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke.

(Upute za korištenje Informacijskog sustava Grada Rijeke)

 

Molimo Vas da upisnoj dokumentaciji navedenoj na poveznici Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu  priložite i sljedeće dokumente:

Izjava o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva

Upitnik za roditelje

Za programe za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine: Izjava o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini

 

Informacije o vrstama programa, uvjetima upisa, dokumentaciji za upis te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu nalaze se na sljedećoj poveznici: Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu

Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a 15. svibnja 2023. godine.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a 1. lipnja 2023. godine.

 

Lista slobodnih upisnih mjesta u Dječjem vrtiću Rijeka:

CPO Maestral

CPO Potok

CPO Turnić

CPO Zamet