Redovni upisi

Dječji vrtić Rijeka kao javnu ovlast obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

  Upis djece u Dječji vrtić Rijeka provodi se sukladno sljedećim propisima:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13);
  2. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13);
  3. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, I. izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka i II. izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka
  4. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga
  5. Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku godinu 2018./2019.

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka.

 

Upisi djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2018./2019. godinu