Stručno usavršavanje

Poziv odgojiteljima - istraživanje o boravku djece na vanjskom prostoru

___________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani odgojitelji, pozivamo Vas da ispunite upitnik o karakteristikama rada, psihološkom kapitalu i zadovoljstvu poslom kod odgojitelja u državnim i privatnim vrtićima. Ovo istraživanje provodi Lucija Rubinjoni, studentica diplomskog studija psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u svrhu izrade diplomskog rada pod mentorstvom prof. dr. sc. Majde Rijavec. Upitnik je namijenjen svim trenutno zaposlenim odgojiteljima te sadrži pitanja o ostvarenosti karakteristika rada na Vašem poslu, Vašem psihološkom kapitalu, zadovoljstvu poslom te Vašim sociodemografskim podacima.

Upitnik možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/Bf1gE53Jgjh4tauTA 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Poziv na uključivanje u međunarodni projekt „Mitska bića u pričama našega kraja“

 

Katalog stručnog usavršavanja odgojitelja dječjih vrtića Grada Rijeke za pedagošku godinu 2019./2020.

 

Prijedlog tema za individualno stručno usavršavanje odgojitelja u dječjim vrtićima