Nekorištenje usluga i ispis

1. Privremeno nekorištenje usluga vrtića

Sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga i Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, roditelj-korisnik usluga može u tijeku jedne pedagoške godine koristiti opciju privremenog nekorištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka.

Vrijeme nekorištenja usluga odnosi se na najmanje jedan cijeli mjesec (30 dana), odnosno dva cijela mjeseca (60 dana) u kontinuitetu, računajući od prvog dana nekorištenja usluge.

U razdoblju ovog privremenog nekorištenja usluga vrtića, roditelj nema pravo svoje dijete povremeno dovoditi u vrtić. Za vrijeme nekorištenja usluga vrtića roditelj plaća naknadu od 200,00 kuna mjesečno.

Za realizaciju ove mogućnosti, možete se obratiti matičnom odgojitelju djeteta ili ispuniti donji obrazac te ga dostaviti na e-mail adresu Vašeg Centra predškolskog odgoja.

Obrazac - nekorištenje usluga

 

2. Ispis djeteta

Sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga i Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, roditelj-korisnik usluga može bilo kada u toku pedagoške godine ispisati dijete iz Dječjeg vrtića Rijeka.

Roditelj-korisnik usluga dužan je u slučaju ispisa djeteta podmiriti Ustanovi sva dugovanja. Roditelj-korisnik usluga dužan je o namjeri ispisa obavijestiti odgojitelja i potpisati ispisnicu najkasnije dan prije namjeravanog prekida korištenja usluga.

Jednom ispisano dijete u slučaju novog podnošenja prijave za upis, ponovno prolazi upisni postupak sa svim dokazivanjima reda prvenstva.

Za realizaciju ove mogućnosti, možete se obratiti matičnom odgojitelju djeteta ili ispuniti donji obrazac te ga dostaviti na e-mail adresu Vašeg Centra predškolskog odgoja.

Obrazac - ispisnica