Savjetovanje i pomoć u odgoju

Roditelji se za savjetovanje i pomoć u odgoju djeteta mogu obratiti stručnom timu Centra predškolskog odgoja u čijem se sastavu nalazi vrtić koji dijete pohađa.
 

Psihologu se roditelji mogu obratiti:

 • ukoliko žele saznati više o razvojnom statusu djeteta ili su zabrinuti za razvoj svog djeteta
 • ukoliko primjećuju ponašajne ili emocionalne probleme kod djeteta
 • u slučaju potrebe za savjetovanjem o primjerenim odgojnim postupcima
 • ukoliko im je potrebna podrška u nošenju sa stresnim situacijama za dijete i obitelj (tugovanje, razvod roditelja, kronična bolest  djeteta)
 • sa pitanjima vezanim za spremnost djeteta za polazak u školu

 

Pedagogu se roditelji mogu obratiti:

 • u slučaju potrebe za savjetovanjem u vezi odabira najprikladnijeg programa za upis djeteta u vrtić
 • kod osmišljavanja sudjelovanja roditelja u odgojno-obrazovnom procesu
 • ukoliko im je potrebna podrška u odgoju i odnosu roditelj-dijete te savjetovanje o razvojnim i odgojno-obrazovnim potrebama djeteta
 • ukoliko im je potrebno savjetovanje i suradnja u stvaranju optimalnih uvjeta za dijete u vrtiću
 • kod sudjelovanja u različitim oblicima edukacija za roditelje

 

Rehabilitatoru se roditelji mogu obratiti na temu:

 • osobitosti i karakteristike djeteta sa razvojnim odstupanjem
 • jačanja roditeljskih kompetencija i usuglašavanje postupaka u vrtiću i kod kuće
 • pravilnog poticanja djeteta s teškoćama u razvoju
 • postupaka i metoda rada s djetetom - podrška roditeljima u svakodnevnim interakcijama s djetetom
 • ostvarivanja prava iz drugih sustava temeljem razvojne teškoće djeteta

 

Zdravstvenoj voditeljici roditelji se mogu obratiti u slučaju:

 • posebnih prehrambenih potreba djeteta
 • kronične bolesti djeteta
 • drugih upita vezano za zdravlje i prehranu djeteta

 

Roditelji se za savjetovanje i pomoć u odgoju djece mogu obratiti i vanjskim institucijama:

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
 • Dječji dom „Tić“
 • Centar za socijalnu skrb Rijeka
 • Centar za rehabilitaciju Fortica, Kraljevica
 • Dnevni centar za rehabilitaciju Slava Raškaj, Rijeka
 • Centar za ranu intervenciju OKOlonaOKOlo
 • Udruga Dira
 • Udruga osoba s dječjom i cerebralnom paralizom
 • Društvo za kibernetiku psihoterapije
 • Udruga za skrb autističnih osoba
 • KBC Rijeka, Klinika za pedijatriju - Lokalitet Kantrida
 • KBC Rijeka, Zavod za audiologiju
 • Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Zagreb