Nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Dječji vrtić Rijeka obveznik je primjene odredbi odnosnog Zakona kao javni naručitelj.

Zakonom o javnoj nabavi uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

Obveza provođenja postupaka javne nabave postoji kod nabave u iznosu većem od  200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, odnosno od 500.000,00 kn za nabavu radova, sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi.

 

Sprječavanje sukoba interesa

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Plan nabave Dječjeg vrtića Rijeka

 

Poziv na prethodno savjetovanje - Nabava usluge čišćenja