Projekti

Erasmus+

 
Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. godine. 

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Dječji vrtić Rijeka je već dvije pedagoške godine, 2017-2018. i 2018-2019., sudionik međunarodnog projekta pod nazivom „Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti“ u okviru programa Erasmus . Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država – Belgijom, Italijom, Francuskom i Španjolskom. Pokretač i nositelj projekta je Institut Saint Joseph iz Belgije, Libramont. Sudionici iz ostalih zemalja su škole koje u svom sastavu imaju programe za djecu predškolske dobi. Iz Italije je u projekt uključena škola Giovanni Falcone iz grada San Giovanni la Punta, iz Francuske škola Les Platanes iz grada Saint Selve te iz Španjolske škola Nuestra Señora de la Consolacion iz grada Benicarló. 

Dječji vrtić Rijeka sudjeluje u projektu s dvadeset sudionika, iako se neizravno uključio i mnogo veći broj sudionika. Što se tiče broja djece, projektom je obuhvaćeno njih otprilike 350. Ciljana skupina sudionika su djeca u dobi od 3 do 12 godina, njihovi odgojitelji i roditelji.

Projekt „Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti“ usmjeren je na komuniciranje putem umjetnosti uz uvažavanje humanističkih vrijednosti. Kao ishod projekta predviđa se mogućnost komuniciranja različitim oblicima umjetničkog izražavanja koji su svima dostupni i prepoznatljivi. Prioritet imaju one aktivnosti koje promoviraju uključenost djece, različitost, jednakost i nediskriminaciju. Aktivnosti integrirane u rad s djecom koje su obuhvaćene projektom su: „slikanjem do pomaganja, kreativnosti, zadovoljstva“; „keramikom do poštovanja, suradnje i održivosti“; „glazbom do snova i kulturne različitosti“; „papirom do uvažavanja, ambicije“; „glumom do altruizma, osjećajnosti i zajedništva“; „mobilima (origami) do održivosti i različitosti“. Prezentacija radova i aktivnosti nastalih projektom provoditi će se u svim ustanovama koje su sudionici projekta kao i široj lokalnoj zajednici, a planom su također predviđene aktivnosti evaluacije i testiranja koje će se provoditi prilikom mobilnosti. Mobilnosti sudionika projekta su se ostvarivale prema sljedećem rasporedu: u Belgiji u studenom 2017, u Italiji u ožujku 2018., u Francuskoj u listopadu 2018., a posljednji susret će se susret održati u Španjolskoj u svibnju 2019. godine.

Susret u Rijeci održao se u svibnju 2018., a tom se prigodom odazvalo 40 sudionika projekta. Sudionici su se upoznali sa znamenitostima našega grada, Nacionalnim kurikulumom ranog i predškolskog odgoja, dobrom odgojno-obrazovnom praksom Dječjeg vrtića Rijeka, a testirale su se i aktivnosti nastale projektom.

MOBILNOST U BELGIJI

U studenom 2017. održan je prvi sastanak u Belgiji, u Libramontu. Odgojiteljice su se upoznale s radom ustanove te izmijenile iskustva s odgojiteljicama i učiteljima. Prezentirale su način rada u Dječjem vrtiću Rijeka, način planiranja odgojno-obrazovnog rada te, u suradnji s partnerima, dogovorile zajedničku formu pisanja pripreme za projekt.

MOBILNOST U ITALIJI

U ožujku je pet odgojiteljica - djelatnica Dječjeg vrtića Rijeka sudjelovalo u mobilnosti u partnerskoj ustanovi, u Italiji. Odredište je bio grad San Giovanni La Punta u podnožju Etne na Siciliji. Cilj mobilnosti bilo je testiranje, provedba aktivnosti slikanja pod nazivom „Moj prijatelj i ja“. Aktivnost je provedena s djecom vrtićkog uzrasta, u dobi od 5 i 6 godina.  Tom su prigodom djeci ponuđeni različiti poticaji kao što su: izrada prirodnih boja, slikanje na grafofoliji, na platnu i na hamerima što je bilo dovoljno da privuče dječju pozornost. Odgojiteljice su se upoznale s radom ustanove te izmijenile iskustva s odgojiteljicama i učiteljima iz zemalja partnera u projektu. U cilju razvoja interkulturalnih kompetencija sudionici su posjetili kulturne znamenitosti kao i gradove Aci Castello, Acireale, Aci Catenu i Cataniu.

Zadnjeg dana boravka posjetili su Nacionalni park Etnu, krater Silvestri na 1986 mnv  te sudjelovali u radionicama na kojima su se upoznali s vulkanima i različitim pokusima. Tokom evaluacijskih sastanaka dogovorene su aktivnosti za slijedeći susret koji će se održati u svibnju, u Rijeci.

MOBILOST U FRANCUSKOJ

Od 14.10. do 19.10.2018.  petero odgojiteljica Dječjeg vrtića Rijeka sudjelovale su u mobilnosti Erasmus + programa u Francuskoj, u mjestu Saint Selve. Tema susreta bila je origami i papier mache u cilju promicanja umjetničkih i humanističkih vrijednosti. Aktivnosti su provedene s djecom u dobi od 3 i 4 godine (papier mache – izrada trsa i grožđa) te s djecom od 6 i 7 godina (origami – kuverte i pisma te avioni).

Različite aktivnosti odvijale su se na različitim lokacijama: od škole i njezina okruženja u Saint Selveu do najveće pješčane dine u Europi Dune du Pilat; u Archachonu, poznatom po uzgoju kamenica i velikim pješčanim plažama; u Bordeaxu, „gradu umjetnosti i povijesti“ s izraženom uličnom umjetnošću (street art) te na rijeci Garonne tijekom vožnje brodom.

Susret djece i odgojitelja/učitelja iz Francuske, Italije, Belgije, Španjolske i Hrvatske omogućio je razmjenu iskustava u odgojno-obrazovnom radu, povezivanje i djelovanje s istim ciljem te dublje upoznavanje i uključivanje u institucijski kontekst u Saint Selveu.

 Mobilost u u Španjolskoj će se održati u svibnju 2019. gdje će se provesti i testirati aktivnost pod nazivom  „glumom do altruizma, osjećajnosti i zajedništva“.

Više informacija o projektu nalazi se na sljedećem linku http://www.comenius2011.com/Comenius_2011/Introduction.html

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Say hello to the world

 

Odgojno-obrazovna skupina djece za rano učenje engleskog jezika iz Podcentra predškolskog odgoja Vežica uključila se u međunarodni projekt naziva „Say Hello to the World“ – „Pozdrav svijetu“ s čijim će provođenjem započeti naredne pedagoške godine, odnosno u rujnu 2017. godine.

Projekt je osnovao FINI zavod Radeče, delo za mlade, iz Slovenije 2011. godine s ciljem upoznavanja djece s drugim kulturama, običajima i jezicima kako bi se stvorile predispozicije za uvažavanje različitosti i prevladavanje stereotipa, predrasuda i netolerancije. Kod djece se želi poticati razvoj empatije i altruizma, poticati odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba, socijalne i građanske kompetencije, stvaralaštvo i kreativnost, poticati sudjelovanje i uključivanje u različite projekte od najranije dobi te povezivanje s djecom iz drugih dijelova svijeta putem aplikacije „My Hello“, čime se pak potiče razvoj informatičke pismenosti.

Provođenje projekta u jednoj pedagoškoj godini traje otprilike šest mjeseci, a sadrži pet tema, takozvani program „Pet prstiju“:

  1. Javljanje: „To sam ja“
  2. Javljanje: „Ja i moja obitelj“
  3. Javljanje: „Ja i moj vrtić“
  4. Javljanje: „Ja i moje mjesto“
  5. Javljanje: „Ja i moja država“
  6. Javljanje: Zaključak

Nakon svake obrađene teme, održava se video poziv s partnerskim vrtićem u kojem jedni drugima predstavljaju što su proteklog mjeseca radili u skupinama.

Odgojiteljice Iva Šonje i Nataša Rizoniko odlučile su se s djecom iz svoje skupine uključiti u ovaj projekt stoga što su ga ocijenile vrlo kvalitetnim i vrijednim obzirom da se može povezati  s ključnim kompetencijama koje su navedene u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj, a to su komunikacija na materinjem i stranom jeziku, matematička kompetencija i kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnosti i poduzetnost te kulturna svijest i izražavanje.

Više o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.sayhellototheworld.eu