Redoviti program

Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima provodi se u svim Centrima predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Rijeka.

Ciljevi i zadaće redovitog programa  usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Program je namijenjen djeci  ranog i predškolskog uzrasta,  a odvija se kao:

  • cjelodnevni 10 satni program za djecu od 6 mjeseci do navršenih 12 mjeseci (ukoliko je program predviđen u pedagoškoj godini)
  • cjelodnevni 10 satni program za djecu od 1 godine do 3 godine
  • cjelodnevni 10 satni program za djecu od 3 godine do polaska u školu
  • cjelodnevni 10 satni program za djecu jasličke i vrtićke dobi - rad u smjenama
  • poludnevni 6 satni program za djecu u Klinici za pedijatriju KBC-a na Kantridi

Programe provode suvremeno educirani i stručni djelatnici: odgojitelji, pedagozi, psiholozi, edukacijski rehabilitatori, kao i zdravstveni voditelji.

Redoviti program počinje s radom u  6:30 sati i traje do 17:00 sati.
Za roditelje koji rade u smjenama organiziran je u Podcentru predškolskog odgoja Potok boravak djeteta prijepodne od 6:30 sati do 17:00 sati, a poslijepodne od 11:30 do 21:30 sati. U skladu s potrebama roditelja, organizira se boravak djeteta s dnevnom i/ili tjednom izmjenom smjena. Formirano je ukupno 5 odgojno-obrazovnih skupina i to dvije jasličke i tri vrtićke skupine.
Za pripadnike talijanske nacionalne manjine organiziran je odgojno-obrazovni program u trajanju od 10 sati koji se provodi na talijanskom jeziku u 6 vrtićkih skupina (PPO Gabbiano, Topolino, Belveder, Zvonimir Cviić, Mirta i Gardelin) te u 1 jasličkoj skupini u PPO-u Zvonimir Cviić.
Za djecu koja borave u Klinici za pedijatriju KBC-a na Kantridi program se odvija od 10:00 do 18:00 sati.