CPO Turnić - obilježavanje Međunarodnog dana dječjih prava i 30 godina Konvencije o pravima djeteta

…svaki pojedinac i svaki dio društva...poučavanjem, odgojem i obrazovanjem treba težiti promicanju ljudskih prava i sloboda                                    

Preambula, Opća deklaracija o ljudskim pravima

 

Povodom Međunarodnog dana dječjih prava, 20.11.2019. i obilježavanja 30 godina Konvencije o pravima djeteta, u Centru predškolskog odgoja Turnić organizirane su brojne aktivnosti. Djeca su se upoznavala s pojmom prava i vrstama dječjih prava. Igrama i aktivnostima poticalo se zajedništvo, suradnja, upoznavanje i osvještavanje sebe kao osobe, sebe u odnosu na druge i društvenu okolinu.

Djeca iz skupine Leptirići PPO-a Krnjevo izradila su plakat s dječjim pravima koji je inspirirao radionicu s roditeljima održanu 21.11.2019. u prostorijama vrtića. Djeca i roditelji zajedno su ukrašavali platnene vrećice u kojima će djeca čuvati knjige posuđene iz Bibliobusa, promovirajući tako pravo na čisti okoliš i pravo na učenje i obrazovanje.

Zvjezdice iz Krnjeva učile su o pravima djece razgovorom, proučavanjem fotografija i gledanjem video zapisa te su uspoređivale prava djece u drugim, udaljenim dijelovima svijeta s pravima djece u njihovoj skupini. Svoje su dojmove zabilježili i napravili postere.

Djeca u PPO-u Turnić izradila su svoj plakat povodom Međunarodnog dana dječjih prava te su se čitanjem slikovnica upoznali s pravima na izbor prijatelja, svoj osobni prostor, pravom na obitelj i pravom na različitost.

Osim izrade plakata, upoznavanje djece s ljudskim pravima ostvarivalo se kroz različite zabavne aktivnosti.
Tako su djeca skupine Runolist iz PPO-a Krnjevo sudjelovala u pričanju priče “Drvo ima srce” te aktivnosti vođene imaginacije u kojoj je svako dijete zamislilo želju koju su opisali i nacrtali te stavili na zajedničko Drvo želja. Runolist je održao i okrugli stol na kojem su razgovarali o pravima djece.

U Gardelinu je stavljen naglasak na aktivnosti i igre koje potiču i jačaju zajedništvo i suradnju, upoznavanje osobina drugih, sličnosti i razlika.

PPO Mavrica odlučio je obilježiti Međunarodni dan dječjih prava izletom u Astronomski centar Rijeka kojim su afirmirali dječja prava na učenje, odgoj, obrazovanje i druženje.

Radost je posebni naglasak dala pravu na zdravlje potičući zdrave prehrambene navike i higijenu kod najmalađih te dječjem pravu na slobodnu igru i slobodu izražavanja i stvaranja što je rezultiralo organiziranjem kreativne radionice šivanja za roditelje i djecu.

PPO Pehlin promovirao je pravo na izražavanje vlastitih osjećaja razgovorom o emocijama i igrom Pokaži što osjećaš te pravo na ostvarivanje prijateljstva slušanjem priče “U potrazi za prijateljem” i igrama uz pjesmu i glazbu.