ERASMUS K-1 PROJEKT

U okviru Erasmus K-1 projekta pod nazivom „ Zajedno u različitosti“ odgojiteljice Snježana Horvat i Ena Škaljo iz CPO Potoka boravile su u San Giovanni La Punta, u Institutu „Giovanni Falcone“ koji objedinjuje vrtić i osnovnu školu. Zadatak job shadowing prakse u partnerskoj školi/vrtiću bio je omogućiti odgojiteljima da provedu pet dana u partnerskom vrtiću koji provodi projekte i djelokrug rada s djecom pripadnicima manjinskih skupina, različitostima te problemima s neprimjerenim ponašanjem djece i posebnim potrebama.

Tokom boravka odgojiteljice su stekle uvid u metode i načine odgojno-obrazovnog rada, uvid u inkluzivnu praksu te u radno i materijalno okruženje, načine planiranja i suradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom.

Uz razmjenu iskustava i znanja svakodnevno smo s našim domaćinima provodili vrijeme upoznajući kulturne i prirodne znamenitosti kraja. Posjetili smo arheološka nalazišta u Taormini (grčki amfiteatar), Siracuzi (italsko naselje, grčki teatar, rimski amfiteatar, mjesto ukopa Arhimeda, Apolonov hram) i Cataniji.

Posjetili smo izložbe, muzeje te prisustvovali radionici oblikovanja karakterističnih sicilijanskih skulptura od vulkanskog kamena i stvrdnute lave što je bilo posebno iskustvo budući da se je održavala u podnožju vulkana Etne, na 1900 metara.