Konvencija o pravima djeteta u PPO-u Mirta

PPO Mirta se provođenjem raznih aktivnosti s djecom uključila u obilježavanje 30. godišnjice Konvencije o pravima djeteta.