„Matematičke puzzle“ u Dječjem vrtiću Potok

Skupine „Loptice“ i „Delfinići“ su u srijedu 29. 1. 2020. posjetili profesori s Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci doc.dr.sc. Vedrana Mikulić Crnković i doc.dr.sc. Bojan Crnković koji su s djecom proveli sklop aktivnosti pod nazivom „Matematičke puzzle“.

Djeca su imala priliku promatrati geometrijske oblike kroz oči matematičara, prepoznavati ih i razlikovati te raščlanjivati njihova obilježja (kutove i stranice). Istraživali su njihove konstruktivne mogućnosti u simboličnoj igri strukturiranja podnih pločica. U aktivnostima su sudjelovala djeca u dobi od 3 do 7 godina.

Aktivnost s geometrijskim pločicama djeca su nastavila istraživanjem kroz 3D konstruiranje stabilnih vertikalnih struktura. Aktivnosti građenja i konstruiranja se svakodnevno i cjelodnevno provode u našim skupinama radi velikog interesa djece i jedan su od važnih oblika igre u kojoj djeca upoznaju zakonitosti matematike, fizike i svijeta oko nas.