Obavijest za roditelje-korisnike usluga Dječjeg vrtića Rijeka

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 18. prosinca 2018. donijelo je Odluku o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga. Odlukom je utvrđeno pravo roditelja da ne koristi usluge Dječjeg vrtića Rijeka najviše dva mjeseca u kontinuitetu tijekom jedne pedagoške godine, a za koje vrijeme plaća naknadu u iznosu od 200,00 kuna mjesečno.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka donijelo je Izmjenu Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka koja je stupila na snagu 2. svibnja 2019. godine, a kojom je utvrđeno sljedeće:

vrijeme nekorištenja usluga odnosi se na najmanje jedan cijeli mjesec u kontinuitetu odnosno najviše dva cijela mjeseca u kontinuitetu računajući od prvog dana nekorištenja usluge.

Za vrijeme navedenog prava nekorištenja usluga, roditelj nema pravo svoje dijete povremeno dovoditi u Dječji vrtić.

 

Prije korištenja navedenog prava, roditelj-korisnik usluga dužan je obavijestiti odgojitelja/icu te ispuniti obrazac pod nazivom - Nekorištenje usluga u skladu s člankom 38. Pravilnika o upisu.