PPO Krijesnica i Dani sv. Vida

Djeca i odgajatelji vrtića Krijesnica pripremila su  povodom Dana Sv. Vida izložbu kišobrana sa dječje maskirane povorke sa motivima grada Rijeke u knjižnici na Zametu i fotografija u izlogu Grada Rijeke, Korzo 16.