PPO Potok - predstava

PPO Potok 30.10.2017. godine posjetili su „Društvo za zaštitu životinja Rijeka“ i „Foliot- Centar za djecu i mlade Matulji“ te su organizirali besplatnu predstavu  „Kako je Toro postao Viktor“.