Program Živjeti zdravo u vrtiću Mlaka i Topolino

Dječji vrtić Rijeka se u suradnji s NZZJZ PGŽ  uključio u provedbu Programa „Živjeti zdravo“ s ciljem promicanja zdravih stilova života i prosocijalnog ponašanja te aktivnog provođenja slobodnog vremena  djece i roditelja u parku Mlaka. 

Vrijeme provođenja Programa je od travnja do prosinca 2018. godine, a sudjeluju djeca, roditelji i odgojitelji Centra predškolskog odgoja Potok (Podcentar Mlaka i Podcentar Topolino).

Tijekom projekta djeca su sa odgojiteljima i roditeljima  upoznala povijest i sadržaje Parka Mlaka.  

U tjednu 16. - 20.04.2018. povodom Dana Planete Zemlja u vrtićima Topolino i  Mlaka te u parku Mlaka  provodile su se likovne, društvene, radno-praktične i istraživačke aktivnosti djece.

Dana 1.06.2018. elementarnim i tradicionalnim igrama te igrama s pjevanjem i s pomagalima u Parku i na dvorištu vrtića Mlaka i Topolino djeca su obilježila  Međunarodni Dan djeteta.

Kroz projekte „Otpad nije smeće„ i „ Za zelenu zemlju“ od 25. svibnja do 5. lipnja brojnim aktivnostima djece  obilježili smo Svjetski Dan zaštite okoliša. Obogatili smo dječju spoznaju kroz usvajanje pojmova vezanih uz ekologiju i brigu o okolišu. Djeca su uočavala veze i odnose među predmetima i pojavama: otpad nije smeće – papir, plastika i staklo bacaju se u za to namijenjene spremnike (razvoj svijesti o odvajanju otpada kod djece i roditelja), štetan utjecaj pvc vrećica na okoliš.  Projekti su realizirani u suradnji sa KD Čistoća Rijeka i roditeljima.