Sudjelovanje Dječjeg vrtića Rijeka na 2. Međunarodnom susretu mladih za kreativnost i mir - RAIYS

Dječji vrtić Rijeka uključio se u 2. Međunarodni susret mladih - RAIYS u sklopu kojeg su 12. i 13. srpnja 2018. godine organizirane različite aktivnosti za djecu u dobi od 13 do 17 godina iz svih dijelova svijeta (Izrael, Japan, SAD, Njemačka, Srbija, Hrvatska).  Cilj RAIYSA bio je otvoriti dijalog o miru i kreativnosti kroz aktivnosti koje motiviraju i osnažuju mlade da budu aktivni građani.

U program se uključilo 6 vrtića organizirajući likovno - kreativne radionice, sportske aktivnosti i volonterske akcije.

U CPO Potok, PPO Potok održane su likovno -  kreatavine radionice (Creative workshop) na vanjskom prostoru - oslikavanje cip – copa, slikanje stabla iz mašte i krugova za pokterne igre . U sobama dnevnog boravka  su radili quilling tehniku i od prirodnog materijala "morske slike" za uspomenu.

                 

U PPO Drenova održana je kreativna radionica te sportske igre u dvorani vrtića. (Creative workshops and sports games)

             

U CPO Sušak, PPO Morčić održana je kreativna radionica „Krila mira“ (Creative workshop: Peace Wings) - oslikavanje tkanine akrinim bojama, izrada i oslikavanje pera i postavljanje finalnog rada u prostoru vrtića. 

         

U CPO Maestral, PPO Belveder održane su likovne aktivnosti recikliranim materijalima. (Recycling art) 

            

 U PPO Maestralu održane su volonterske aktivnosti oslikavanja vanjskog prostora vrtića i građenja puteljaka od oblutaka. (Building a path) 

   

CPO Zamet, PPO Mirta organizirane su tjelesne aktivnosti (Sports games) - štefetne igre, timski sportovi za sudionike na vanjskom prostoru vrtića.

Sve aktivnosti omogućile su sudionicima međusobno upoznavanje, razmjenjivanje iskustava, puno smijeha i pozitivne energije, stvarajući nova, nezaboravna iskustva.