Sudjelovanje DV Rijeka na aktivnosti transnacionalne suradnje u Bukureštu

Agencija za mobilnost i programe EU organizirala je seminar „Results+; The sound od projects“ u periodu od 18. do 23. lipnja 2018. Seminar je održan u Bukureštu, Rumunjska, a sudionik projekta bila je i djelatnica DV Rijeka, voditeljica CPO-a Potok Vanessa Šćulac.

Sadržaj seminara odnosio se na diseminaciju i korištenje rezultata projekata. Sudionici su se upoznali s terminologijom potrebnom za diseminaciju projekata, naučili su nove vještine koje će im koristiti u daljnjem radu na širenju rezultata projekt.

Seminaru su prisustvovali sudionici iz različitih zemalja Europe. Realizirana su mnoga nova poznanstva i kontakti za ostvarivanje novih projekata i partnerstva.

DV Rijeka je partner u Erasmus + projektu „Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti“ te će sudjelovanje na seminaru pridonijeti širenju rezultata dobivenih projektom.