Sudjelovanje na konferenciji Asistivna tehnologija i komunikAACija

Logopedica za djecu s teškoćama, Ema Tadić, svojim je predavanjem aktivno sudjelovala na Konferenciji o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom - Asistivna tehnologija i komunikAACija, koja je održana od 13. do 15. rujna 2017. godine u Hotelu Westin u Zagrebu.

U svojem je predavanju pod nazivom „Potpomognuta komunikacija u predškolskoj dobi“ prikazala kako se uz pomoć tableta, programa Tobii Communicator 5 i Look To Learn te PCEye mini kamere za pristup tabletu pogledom, realizira terapijski rad s djecom s teškoćama u razvoju. Prikazana je njihova široka primjena u različite terapijske svrhe s djecom s vrlo različitim fizičkim i komunikacijskim potrebama i mogućnostima. Tako je prikazano kako jednima pomaže u usvajanju bazičnih komunikacijskih vještina (intencijskog komuniciranja), drugima u poticanju socijalnih vještina, a trećima u bogaćenju rječnika i razvijanju narativnih vještina.

Konferenciju je posjetilo preko 900 gledatelja, a sudjelovala su 32 predavača iz 9 različitih zemalja svijeta. Tema prvog dana bila je „Djeca s teškoćama u razvoju – obitelj, vrtić i škola“, drugog „Pružatelji usluga: bolnice, centri za odgoj i obrazovanje“ i trećeg „Asistivna tehnologija za samostalan život, rad i učenje“.

Predavanja su bila izrazito zanimljiva, korisna i motivirajuća za isprobavanje novih metoda rada i pristupa djeci s teškoćama u razvoju.