Sudjelovanje u projektu „Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama“

Stručni suradnici Dječjeg vrtića Rijeka uključili su se u projekt „„Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama“ tijekom 2017. godine. Projekt su provodili ured Unicefa za Hrvatsku i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet te Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Jedan od glavnih ciljeva programa je jačanje kapaciteta stručnjaka za sustavnu primjenu potpomognute komunikacije u radu s djecom s razvojnim odstupanjima/teškoćama. Edukacija o načelima rane intervencije i timskog rada, obilježjima razvojnih profila i njihovog prepoznavanja, određivanju intervencijskih ciljeva i odabira metode potpomognute komunikacije .

Završetkom projekta sve Ustanove koje su sudjelovale u projektu, uključujući i naš vrtić dobile su donaciju asistivne tehnologije koja će se koristiti u daljnjem radu s djecom s teškoćama u razvoju i stvoriti mogućnosti za ispunjavanje osnovnog prava na komunikaciju.