Suradnja sa Udrugom Roda

U suradnji sa Udrugom Roda u PPO Delfin i PPO Maestral roditelji djece polaznika vrtića obavili su pregled autosjedalica. Tri volonterke Udruge pregledavale su postav autosjedalica u vozilima roditelja kao i davale savjete kako pravilno posjesti dijete u autosjedalicu, kako je učvrstiti,  koliki je rok trajanja autosjedalice te na što obratiti pažnju pri kupnji rabljene autosjedalice.