Svjetski dan djeteta obilježen u vrtiću Mlaka

Svjetski dan djeteta je obilježen u Dječjem vrtiću Mlaka nizom aktivnosti koje su rezultirale izradom slikovnice o dječjim pravima. Djeca su pisala i crtala izreke i poruke, pričala priče o pravima i s radošću izradila plakate koje su pokazivala roditeljima i drugim članovima obitelji.

Slikovnicu možete prelistati na sljedećoj poveznici: