Svjetski dan kretanja

U ponedjeljak 10. svibnja 2021. u parku Mlaka obilježen je Svjetski dan kretanja. U programu su sudjelovala i djeca vrtića Mlaka!

 

Događanja u parku Mlaka provode se u okviru projekta Živjeti zdravo (aktivnost Volonteri u parku).

Nacionalni program Živjeti zdravo usvojila je Vlada RH u svibnju 2015., a radi se o sveobuhvatnom nacionalnom projektu promicanja zdravlja sufinanciranom sredstvima Europskog socijalnog fonda. Za provedbu aktivnosti projekta odobrena su nepovratna sredstva u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Korisnik sredstava je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u partnerstvu s 21 županijskim zavodom za javno zdravstvo, a tijekom idućih šest godina planiraju se značajnija ulaganja usmjerena na poboljšanje zdravlja stanovnika i razvoj zdravih stilova. Djelovanjem na osobnoj razini, na razini društva te u neposrednom okruženju, projektne aktivnosti Živjeti zdravo utječu na sve bitne determinante zdravlja.

Prilog: Volonteri u parku