Tjedan cjeloživotnog učenja

Slikovni rezultat za 12. tjedan cjeloživotnog učenja logo

 

Stručni suradnici Dječjeg vrtića Rijeka i ove godine povodom Tjedna cjeloživotnog učenja pripremaju niz zanimljivih predavanja za stručne djelatnike i roditelje.

Sva će se predavanja održati u Dječjem vrtiću Rijeka po sljedećem rasporedu:

 

  • Ivana Sošić Antunović i Kristina Sonanbend, psiholozi: Tjelesno vježbanje u vrtiću- što o tome misle roditelji, 2.10.2018.  u DV Morčić
  • Lahorka Jurčić, psiholog: Psihologija bajki, 2.10.2018. u 17,00 sati u DV Srdoči
  • Radmila Bajić, pedagog: Djeca u prirodi, 3.10.2018. u 17,00 sati DV Đurđice
  • Sanja Margeta, pedagog i Željana Marić, kineziolog : Važnost kretanja djece rane i predškolske dobi, 4.10.2018. u 17,30 sati u DV Drenova
  • Darko Sambol, psiholog: Ljubav i granice u odgoju djeteta, 4.10.2018. u 17,00 sati u DV Potok