Udruga „Za bolji svijet“ u PPO-u Delfin

Udruga „Za bolji svijet“ razveselila je djecu PPO-a Delfin predstavom „Četvrti kralj“. Predstava je bila interaktivna i u svoju priču uključila više malih, ali hrabrih dobrovoljaca...