"Vrtić u šumi - šuma u vrtiću"

Na tragu teme "Vrtić u šumi - šuma u vrtiću", djeca PPO-a Oblačić bila su na izletu u Staroj Sušici, gdje su istraživali biljni svijet šume i posjetili Muzej velikih zvijeri. 

Šumski svijet došao je u naš vrtić posjetom inženjerke šumarstva iz Hrvatskih šuma, koja je s djecom održala interaktivnu radionicu.