Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka u pedagoškoj 2024./2025. godini

Poštovani roditelji djece koja prelaze u Dječji vrtić Rijeka,

 

uplatnica za beskamatni predujam u iznosu od 25,00 eura upućena Vam je putem elektroničke pošte.

 

U razdoblju od 27. do 29. ožujka 2024. godine u obavezi ste pristupiti potpisivanju ugovora u sjedište CPO-a kojeg će dijete polaziti od 1. rujna 2024. godine.

 

Molimo Vas da tom prilikom dostavite potrebnu dokumentaciju:

 

____________________________________________________________________________________

 

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga Dječjeg vrtića Rijeka u pedagoškoj 2024./2025. godini:

 

1. CPO Zamet - Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga u pedagoškoj 2024./2025. godini

2. CPO Potok - Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga u pedagoškoj 2024./2025. godini

3. CPO Turnić - Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga u pedagoškoj 2024./2025. godini

4. CPO Maestral - Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga u pedagoškoj 2024./2025. godini

 

Roditelji djece kojima je odobren prijelaz u Dječji vrtić Rijeka (iz Dječjeg vrtića More ili Dječjeg vrtića Sušak) imaju obvezu uplatiti beskamatni predujam u iznosu od 25,00 eura. Uplatnica će biti upućena roditeljima putem elektroničke pošte.

U razdoblju od 27. do 29. ožujka 2024. godine, roditelj je obvezan pristupiti potpisivanju ugovora u sjedište CPO-a kojeg će dijete polaziti od 1. rujna 2024. godine, kojom prilikom je obvezan dostaviti dokaz o uplati beskamatnog predujma te potrebnu upisnu dokumentaciju.

____________________________________________________________________________________

 

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Rijeka za pedagošku 2024./2025. godinu zaprimat će se u razdoblju

od 26. veljače (od 8,00 sati) do 1. ožujka 2024. godine (do 16,00 sati).

Zahtjev za nastavak korištenja usluga dostavlja se putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke.

 

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jednog CPO-a u drugi CPO Dječjeg vrtića Rijeka u obvezi je podnijeti zahtjev za nastavak korištenja usluga u CPO za koji iskazuje želju za prelaskom te priložiti ispunjen zahtjev za premještaj.

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz Dječjeg vrtića Rijeka u drugu predškolsku ustanovu čiji je osnivač Grad Rijeka, u obvezi je podnijeti dva zahtjeva za nastavak korištenja usluga (jedan za ustanovu koju dijete pohađa i jedan za ustanovu za koju iskazuje želju za prelaskom) te uz oba priložiti ispunjen zahtjev za premještaj.

 

Djetetu će se omogućiti traženi premještaj ukoliko u ustanovi postoje uvjeti za takav premještaj. Po utvrđenim promjenama, premještaj se može odobriti i djetetu upisanom u drugu predškolsku ustanovu čiji je osnivač Grad Rijeka, ukoliko za to postoje uvjeti.

 

Roditelji su dužni do trenutka dostave zahtjeva podmiriti sva svoja dugovanja prema Dječjem vrtiću Rijeka, kako bi zahtjev mogao biti pozitivno riješen.

 

Samo iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti podnijeti zahtjev putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke, može ga dostaviti osobno u podcentar predškolskog odgoja u kojem se nalazi sjedište CPO-a:

CPO

Sjedište CPO-a

Adresa

Telefon

Maestral

PPO Maestral

Kozala 47/a

514-395

Potok

PPO Potok

Josipa Završnika 3

211-201

Turnić

PPO Mavrica

Mihovilići 33

445-431

Zamet

PPO Zamet

Bože Vidasa 12/a

261-592

 

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga vrtića bit će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri brojčane oznake urudžbenog broja zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a 14. ožujka 2024. godine.

 

U slučaju kada roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program), naknadno će s ustanovom sklopiti novi ugovor. 

 

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u 2024./2025. pedagoškoj godini. Ustanova zadržava pravo izmjene ponuđenih odgojno-obrazovnih programa i lokacija njihova provođenja s obzirom na broj djece prijavljene za određeni program, primjenu pedagoških standarda, racionalnu organizaciju djelatnosti i slično.