Predškola

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

Program predškole provodi se sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14).

U program predškole je potrebno prijaviti djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2013. godine.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole započet će s provedbom 1. veljače 2019. godine i trajati do 31. svibnja 2019. godine.

Prijave za upis djece u program predškole zaprimat će se od 7. do 11. siječnja 2019. godine (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 9,00 do 12,00 (utorkom od 9,00 do 12,00 i od 15,00 do 18,00 sati) u navedenim objektima (podcentrima):

  • Dječji vrtić Rijeka:

a) CPO Maestral/PPO Maestral - Kozala 47/a;  tel. 514-395

b) CPO Potok/PPO Potok - Josipa Završnika 3; tel. 211-201

c) CPO Turnić/PPO Mavrica - Mihovilići 33; tel. 445-431

d) CPO Zamet/PPO Zamet - Bože Vidasa 12/a; tel. 261-588

 

  • Dječji vrtić Sušak:

 PPO Morčić - Braće Stipčić 32; tel. 499-021

 

  • Dječji vrtić More:

PPO Đurđice - Marohnićeva 12; tel. 431-875

 

Dokumenti potrebni za upis:

  1. Popunjeni obrazac prijave
  2. Popunjeni upitnik za roditelje djece polaznika predškole
  3. Preslika izvatka iz matice rođenih ili preslika rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja)
  4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
  5. Nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (za dijete s teškoćama u razvoju).

Dokumentaciju pod 1. i 2. (obrazac prijave i upitnik) roditelji dobivaju prilikom predaje upisne dokumentacije u prethodno navedenim podcentrima ili ju je moguće preuzeti sa sljedećeg linka https://www.rivrtici.hr/upisi-u-program-predskole