Osiguranje od posljedica nezgode

Sva djeca Dječjeg vrtića Rijeka s danom upisa osigurana su od posljedica nezgode 24 sata (uključivo ako se nezgoda dogodi kad je dijete kod kuće) kod Euroherc osiguranja d.d.. Roditelj se nakon nezgode mora javiti odgojitelju djeteta kako bi se zajednički ispunio zapisnik o događaju koji je potom potrebno odnijeti u upravu Dječjeg vrtića Rijeka gdje će se ispuniti formular osiguravajućeg društva te je sve navedeno potrebno zajedno s medicinskom dokumentacijom dostaviti u Grad Rijeku.

Osigurani rizici su: smrt uslijed nezgode (troškovi pogreba), trajni invalidited uslijed nezgode, dnevna naknada uslijed nezgode i bolnička naknada uslijed nezgode.