Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 5. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 101/17), a u skladu s člankom 20. stavak 1. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15), objavljuje se pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

 

Registar ugovora - jednostavna nabava 2020.

 

Registar ugovora - jednostavna nabava 2019.

 

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Registar ugovora - jednostavna nabava 2018.

 

Registar ugovora vrijednosti od 20.000,00 kuna - jednostavna nabava 2017. godina