Procijepljenost djeteta

Cijepljenje u Republici Hrvatskoj zakonska je obveza. Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti sva djeca predškolske i školske dobi podliježu obveznoj imunizaciji, osim u slučaju kontraindikacija.

Prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima pohađanje vrtića dozvoljeno je samo cijepljenoj djeci i to djeci cijepljenoj protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja koje propisuje Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske. Iznimku čine slučajevi kontraindikacija na pojedina cijepljenja.

Sukladno Programu, zadaća dječjeg vrtića je:

  • provjera dokumentacije o cijepljenju djeteta
  • upućivanje roditelja, skrbnika odnosno posvojitelja djeteta na obvezu cijepljenja, ako ono nije obavljeno.

Za djecu koja su djelomično procijepljena upis je moguć uz uvjet da se imunizacija obavi u najkraćem vremenskom roku.

Obrazac koji pedijatri izdaju kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti djeteta propisan je Pravilnikom o obrascima zdravstvene dokuemtnacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću.

 

Obveza je svih pravnih i fizičkih osoba na postupanje sukladno mjerama za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti te stoga Dječji vrtić Rijeka jednako tako podliježe kaznenoj odgovornosti u slučaju prihvata djeteta koje ne ispunjava sve zakonske uvjete za upis u bilo koji odgojno-obrazovni program.

 

Na temu procijepljenosti roditelji se mogu dodatno obratiti Epidemiološkom odjelu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije