Procjena kvalitete privrženosti djece rane dobi

Prezentacija diplomskog rada

Procjena kvalitete privrženosti djece rane dobi u fazi prilagodbe na jaslice

Željka Čargonja- Pregelj  (Mentor: doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, UFRI)

PPO Potok

 Osnovni je cilj istraživanja bio ispitati kvalitetu privrženosti djece rane predškolske dobi u fazi prilagodbe na  jaslice, u odnosu na karakteristike vrtića i odgajatelja: vrstu skupine, dob, radno iskustvo, i vlastitu efikasnost odgajatelja u pomaganju djetetu  pri prilagodbi te u odnosu na neke socio-demografske karakteristike djeteta i njegove obitelji.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 271 djece (113 dječaka i 138 djevojčica). Prosječna dob odgajatelja koji su sudjelovali u istraživanju i procjenjivali ponašanje djece je 41,84 god. (23 – 61 g). Prosječno  radno iskustvo je 18,35god. (1 – 38 godina). Istraživanje je provedeno u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Rijeci (CPO Kvarner, Maestral, Potok, Turnić, Zamet), Opatiji (vrtići Ičići, Lovran, Opatija, Veprinac, Volosko), Bakru (vrtići Bakar, Hreljin, Praputnjak i Škrljevo), Viškovu  i Krku (vrtići Baška, Krk).

Podaci su prikupljani u 26 jasličkih skupina tijekom polovice rujna, listopada i polovice studenog  2013. godine, uz posebnu dozvolu Dekanice Učiteljskog fakulteta u Rijeci i suglasnosti koju je dao Dječji vrtić Rijeka. Upitnici su distribuirani jasličkim skupinama, uz osobno obraćanje odgajateljicama i medicinskim sestrama i objašnjenje perioda (prvih 14 dana prilagodbe), načina promatranja i ispunjavanja, uz naglasak da je sve anonimno i na dobrovoljnoj osnovi. Rad na terenu trajao je dva mjeseca i prikupljeno je oko tristo upitnika (u konačnici je u analizu ušao 271 upitnik). Između ostalog, zaključak je, da je period prilagodbe djece na jaslice vrlo osjetljiv za djecu i roditelje, stoga mu odgajatelji trebaju pristupiti integrirano, koristeći različite materijale kojima bi pomogli djeci da se brže prilagode i uključe. Jedan je od takvih materijala i korišteni upitnik, kojim se može inicirati odgajatelje na promišljanje i planiranje tijeka rada s djecom  različitih tipova privrženosti, a može se koristiti i kao način dokumentiranja i memoriranja određenih ponašanja. Upitnik je namijenjen brzoj procjeni djece u razdoblju prilagodbe u jaslicama, a može biti koristan pokazatelj značajki djeteta kao što su vulnerabilnost, prilagodljivost, samostalnost, emocionalnost, socijaliziranost.

Smatra se da je nužno odgajatelje podsjetiti na teoriju privrženosti kako bi bolje razumjeli ponašanje djece i njihovih roditelja i lakše prepoznali karakteristike određenih obrazaca. Prezentacija je održana pred otprilike 35 odgajatelja i ocijenjena je kao uspješna i korisna. Ovakva okupljanja i prezentiranja istraživanja i primjera dobre prakse u svakom slučaju su poželjna i potrebna i u buduće.

Kontakt:

Željka Čargonja  - Pregelj; zeljka.pregelj@gmail.com