Program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem

Cilj ovoga programa je pomoći djetetu otkrivati autentične vrednote Evanđelja (u odnosu na sebe, druge ljude stvoreni svijet i na Boga) te na taj način njegovati duhovnu i religioznu dimenziju djeteta.

Zadaće Programa su:

  • Svakidašnje situacije djeteta i njegovo iskustvo povezati s nekim oblicima kršćanskog života i vrednota te mu omogućiti doživljajno upoznati temeljne poruke Evanđelja;
  • Njegujući djetetove sposobnosti divljenja i čuđenja, buditi duhovne snage koje će mu pomoći osmisliti svoj svakidašnji život i ohrabriti ga u prevladavanju životnih poteškoća;
  • Omogućiti djetetu autentičan osobni odnos s porukama vjere njegujući ozračje poticanja i postavljanja pitanja na koja se zajedno s djecom traže odgovori (za razliku od formalnog oblikovanja vjerskog znanja);
  • Koristeći životnu situaciju djeteta te nudeći mu različite sadržaje kao poticaje pomoći djetetu da raste na autentičnim kršćanskim vrednotama, i to u odnosu na sebe, druge ljude, u odnosu na svijet koji ga okružuje i u odnosu na Boga.

Planirani poticaji nude se djetetu prema ritmu liturgijske godine, godišnjih doba i prema kršćanskim blagdanima, ističući njihovo autentično, a ne sekularizirano značenje (osobito Dani kruha, Svi sveti, Sveti Nikola, Došašće, Božić, Korizma i Uskrs).

Za stručno provođenje programa vjerskog odgoja  zaduženi su osposobljeni  i stručno kompetentni odgojitelji  predškolske djece sa završenim jednogodišnjim teološko-katehetskim dopunskim studijem i kanonskim mandatom.  Odgojiteljice u vjeri se trajno educiraju kroz individualno i zajedničko usavršavanje.

Ovaj Program se integrira u redoviti program  vrtića i to kao cjelodnevni program, poludnevni program i kraći program ovisno o tome da li u odgojnoj skupini rade dva ili jedan odgojitelj u vjeri.

Mjesta provedbe:

  1. CPO Potok, PPO Potok, 1 odgojno-obrazovna skupina djece
  2. CPO Maestral, PPO Rastočine, 1 odgojno-obrazovna skupina djece

 

Informativni letak za roditelje