Program ranog učenja engleskog jezika s elementima informatičke pismenosti

Cilj ovoga Programa je razvijanje svijesti o širenju mogućnosti komuniciranja te lakšem pristupu informacijama kroz učenje stranog jezika kako u svakodnevnim aktivnostima, tako i u korištenju računalom.

Program je namjenjen predškolskoj djeci u cjelodnevnom redovitom programu od 4. godine do polaska u školu, a djeca su uključena u mješovite skupine.

S djecom rade odgojiteljice s dodatnom izobrazbom engleskog jezika (položen peti stupanj znanja engleskog jezika i informatičke pismenosti) koje ispunjavaju uvjete u skladu s propisima.

Program se provodi za vrijeme cjelodnevnog boravka djece u vrtiću, od 6:30 do 17:00  sati svakodnevno, od 01. rujna do 30. lipnja.

Mjesto provedbe: CPO Turnić, PPO Radost, 1 odgojno-obrazovna skupina djece.