Rezultati upisa

Lista reda prvenstva bit će objavljena na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 7. srpnja 2020. godine.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 20. srpnja 2020. godine.

Obavijest - objava konačnih rezultata upisa

 

  • Zaštita osobnih podataka

Zaštitu osobnih podataka uređuje Opća uredba o zaštiti osobnih podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Dječji vrtić Rijeka kao voditelj obrade temeljem članka 19. i članka 31. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka objavljuje na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja Listu reda prvenstva te Konačne rezultate upisa. Dječji vrtić Rijeka u skladu s navedenim, a poradi zaštite osobnih podataka djece, obavještava roditelje da nije dozvoljeno fotografiranje Liste reda prvenstva i Konačnih rezultata upisa te njihovo prikupljanje, javno objavljivanje i javno informiranje (društvene mreže i mediji). Fotografiranje i/ili objava Liste reda prvenstva i Konačnih rezultata upisa znači neovlašteno korištenje osobnih podataka i može dovesti do mogućih zlouporaba. Objava osobnih podataka na internetu kada se radi o maloljetnim osobama odnosno djeci posebno je osjetljivo pitanje te je o zaštiti djece na svim društvenim razinama potrebno posebno voditi računa. Svaka osoba koja fotografira i/ili objavi Liste reda prvenstva i Konačnih rezultata upisa preuzima odgovornost za kršenje zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

 

  • Prigovor na Listu reda prvenstva

Podnositelj prijave za upis ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete od 8. do zaključno 10. srpnja 2020. godine.
Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Rijeka, a putem Povjerenstva za provedbu upisa onog Centra predškolskog odgoja u kojem je podnesena prijava za upis djeteta.
Prigovor se dostavlja Povjerenstvu za provedbu upisa osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu odgovarajućeg Centra predškolskog odgoja:
•   CPO Maestral: maestral@rivrtici.hr
•   CPO Turnić: turnic@rivrtici.hr
•   CPO Zamet: zamet@rivrtici.hr
•   CPO Potok: potok@rivrtici.hr
Odgovor na prigovor u pisanom obliku roditelju se dostavlja u zatvorenoj koverti putem oglasne ploče Centra predškolskog odgoja (ukoliko je prigovor podnesen osobno), odnosno putem elektroničke pošte (ukoliko je prigovor podnesen elektroničkom poštom).
Ukoliko je roditelj nedostupan odluka će se u zatvorenoj koverti izvjesiti na oglasnu ploču Centra predškolskog odgoja s naznakom da se time smatra da je dostava izvršena.
O prigovoru rješava Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka. Odluka Upravnog vijeća je konačna.
Nakon donošenja odluka po prigovorima, utvrđuju se konačni rezultati upisa.

 

  • Odustanak od prijave

Molimo roditelje čije je dijete primljeno i u neku drugu ustanovu uz Dječji vrtić Rijeka, da do petka 10. srpnja 2020. godine odaberu ustanovu koju će njihovo dijete pohađati te o svom izboru obavijeste upisno povjerenstvo CPO-a u kojima odustaju od upisa putem priloženog obrasca.

•   CPO Maestral: maestral@rivrtici.hr
•   CPO Turnić: turnic@rivrtici.hr
•   CPO Zamet: zamet@rivrtici.hr
•   CPO Potok: potok@rivrtici.hr