Sportska igraonica "Loptići"

Sportska igraonica „Loptići“  temelji se na potrebi djeteta za kretanjem, a cilj iste je motivirati djecu da od najranije dobi budu aktivna i izgrađuju pozitivan stav prema tjelesnoj aktivnosti, pravilnoj prehrani i zdravom načinu života.

Program se provodi u CPO Zamet, PPO Srdoči, realiziraju ga odgojitelji koji su završili dodatne edukacije iz područja kineziologije, sporta i tjelesnih aktivnosti djece rane i predškolske dobi uz superviziju kineziologa, a provodi se dva puta tjedno u popodnevnim satima u trajanju od 45 minuta.

Program sportske igraonice za djecu 3 – godišnjake i starije čine i prezentacije naučenog, izleti, posjeti sportskim objektima, borilištima i manifestacijama, gostovanja sportaša, obuka neplivača, zimovanja, ljetovanja...

 

Letak za roditelje