Stručno vijeće

Stručno vijeće čine ravnatelj i voditelji Centara predškolskog odgoja.

Poslovi i zadaci Stručnog  vijeća:

  • razmatra  kurikulum  Ustanove  i  godišnji  plan  i  program  rada,
  • brine  o uspješnom  ostvarivanju  programa  rada,
  • predlaže  organizaciju  rada  na  programima,
  • poduzima mjere  za  unapređivanje  cjelokupnog  odgojno-obrazovnog  rada  te
  • raspravlja  o  svim  stručnim pitanjima u Ustanovi.