Uprava

Unutar uprave Dječjeg vrtića Rijeka su ustrojene dvije službe:

1. Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

2. Služba financijsko-računovodstvenih poslova

  • Branka Filipović (voditeljica financija) - rukovodi radom službe financijsko-računovodstvenih poslova, tel. 209-977
  • Tatjana Bogovac (samostalna referentica materijalnog knjigovodstva i analitike javne nabave), tel. 209-975
  • Božica Panić (referentica saldakonti kupaca), tel. 209-948
  • Martina Kos (samostalna referentica za plan i analizu i analitiku dobavljača), tel. 209-974
  • Nada Miletić (samostalna referentica nabave i analitike dugotrajne imovine), tel. 209-961
  • Vlatko Sorola (samostalni referent nabave i analitike dugotrajne imovine), tel. 209-962

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka: info@rivrtici.hr.