Uprava

Unutar uprave Dječjeg vrtića Rijeka su ustrojene dvije službe:

1. Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

2. Služba financijsko-računovodstvenih poslova

 • Branka Filipović (rukovoditeljica financija) - rukovodi radom službe financijsko-računovodstvenih poslova, tel. 209-977
 • Edith Miljan (samostalna referentica materijalnog knjigovodstva i likvidature računa), tel. 209-958
 • Tatjana Bogovac (samostalna referentica materijalnog knjigovodstva i analitike javne nabave), tel. 209-975
 • Nada Miletić (samostalna referentica nabave i analitike dugotrajne imovine), e-mail: Nada.Miletic@rivrtici.hr, tel. 209-961
 • Vlatko Sorola (samostalni referent nabave i analitike dugotrajne imovine), tel. 209-962
 • Melita Smajla (samostalna referentica obračuna plaća - blagajnica), tel. 209-964
 • Iva Urh (referentica obračuna plaća - blagajnica), tel. 209-963
 • Božica Panić (referentica saldakonti kupaca i analitike kratkotrajne imovine), tel. 209-948
 • Goran Janeš (referent saldakonti kupaca), tel. 209-949
 • Majla Kamenski (referentica za administrativno-računovodstvene poslove), tel. 209-945
 • Martina Tariba (samostalna referentica za plan i analizu i analitiku dobavljača), tel. 209-974

Poslove zaštite na radu i zaštite od požara obavlja Milan Đujić (samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara), tel. 211-205.