Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka ima sedam članova, a čine ga:

  • četiri člana iz reda osnivača
  • jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga
  • dva člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove.

Upravno vijeće:

  • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
  • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
  • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
  • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

 

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka:

1. Nadja Poropat, članica iz reda osnivača, e-mail adresa: nadia.poropat@yahoo.com

2. Ružica Mirić Agbaba, članica iz reda osnivača, e-mail adresa: ruzica.agbaba@gmail.com

3. Tajana Masovčić, članica iz reda osnivača, e-mail adresa: tajana.masovcic@rijeka.hr

4. Božidarka-Matija Čerina Kapetanović, članica iz reda osnivača

5. Tamara Klasan Brnčić, članica iz reda roditelja, e-mail adresa: klasanbrncictamara@gmail.com

6. Ivana Crnić, članica iz reda odgojitelja i stručnih suradnika, e-mail adresa: icrnic.81@gmail.com

7. Lorena Brajković, članica iz reda odgojitelja i stručnih suradnika, e-mail adresa: lorenabr045@gmail.com

 

Odluke, zaključci, izvodi iz zapisnika

Dnevni red sjednica Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća